Przeskocz do zawartości głównej

Operatory bitowe

Wszystkie operatory bitowe dokonują konwersji (obcięcia) operandów na liczby całkowite ze znakiem (32-bitowe) i zwracają wynik w taki sam sposób. Wszystkie operacje są wykonywane na poszczególnych bitach. Jeśli operandu nie można zinterpretować jako liczby, operacja zwróci wartość NULL.

Operatory bitowe
Operator bitowy Nazwa operatora Funkcja operatora
bitnot Odwrotność bitowa

Operator jednoargumentowy. Operacja zwraca logiczną odwrotność operandu obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

bitnot 17 zwraca -18

bitand Bitowy operator AND

Operacja zwraca wartość logicznej operacji AND na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitand 7 zwraca 1

bitor Bitowy operator OR

Operacja zwraca wartość logicznej operacji OR na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitor 7 zwraca 23

bitxor Bitowy operator XOR

Operacja zwraca wartość logicznej operacji XOR na operandach obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:  

17 bitxor 7 zwraca 22

>> Przesunięcie bitów w prawo

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w prawo. Liczba kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:  

8 >> 2 zwraca 2

<< Przesunięcie bitów w lewo

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w lewo. Liczba kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:  

8 << 2 zwraca 32