Przeskocz do zawartości głównej

Interval# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Interval# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Syntax:  

Interval#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Funkcja interval# konwertuje tekstowy interwał czasowy na jego ekwiwalent liczbowy.

Example:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia systemu operacyjnego:

  • Krótki format daty: YY-MM-DD
  • Format godziny: M/D/YY
  • Separator dziesiętny liczb: .
Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
Interval#( A, 'D hh:mm' )
gdzie A='1 09:00'
1.375