Przeskocz do zawartości głównej

fieldvaluecount — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca liczbę odrębnych wartości w polu. Argument fieldname musi być podany jako ciąg (np. jako literał w cudzysłowie).

Syntax:  

fieldvaluecount(fieldname)

Example:  

W tym przykładzie liczba regionów jest liczona i przechowywana w zmiennej RegionCount. Ta wartość, w tym przypadku 2, może być następnie użyta w dalszych przekształceniach, w których należy znać liczbę istniejących regionów.

LOAD * INLINE

[ Region, Year, Month, Sales

South, 2014, June, 645

North, 2014, May, 245

North, 2014, May, 347

North, 2014, June, 127

South, 2013, May, 367

South, 2013, July, 221 ];

 

Let RegionCount = FieldValueCount('Region');