Przeskocz do zawartości głównej

Raporty

Wydrukowanie raportu często sprowadza się do wydrukowania jednej tabeli lub wykresu. W aplikacji QlikView jest to jedynie kwestia wybrania obiektu arkusza, a następnie wybrania polecenia Drukuj z menu lub paska narzędzi. Niekiedy jednak potrzebne są bardziej złożone raporty, zawierające wiele wykresów i tabel. Tutaj przydaje się Edytor raportu QlikView. W Edytorze raportu QlikView można grupować wiele różnych obiektów arkusza na dowolnej liczbie stron, zachowując pełną kontrolę nad układem strony, w tym nagłówkami, stopkami itp.

Istnieją dwa rodzaje raportów QlikView: raporty dokumentu i raporty użytkownika.

Typy raportów
Typ raportu Opis
Raporty dokumentu Utworzony z dokumentem QlikView i przechowywany jako część pliku QVW. Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do dokumentu QlikView (lokalnie lub poprzez serwer QlikView Server) może korzystać z raportów tego dokumentu.
Raporty użytkownika Utworzony przez użytkownika pracującego z dokumentem z serwera QlikView Server. Raport jest zapisywany na lokalnej maszynie klienta przy użyciu podobnego mechanizmu jak w przypadku zakładek użytkownika. Dostęp do raportów danego użytkownika ma tylko ten użytkownik lokalny. Tworzenie raportów użytkownika jest możliwe jedynie w przypadku klientów QlikView w systemie Windows (czyli nie z klientów AJAX).
Moje raporty na serwerze Dostępne są tylko podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Są zapisywane w repozytorium na serwerze i dostępne dla użytkownika z dowolnego komputera, na którym jest uwierzytelniony.
Udostępnione raporty na serwerze Dostępne są tylko podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Każdy użytkownik, który utworzy raport osobisty na serwerze, może oznaczyć go jako udostępniony innym użytkownikom. Stanie się on wtedy dostępny dla innych użytkowników. Podobnie jak w przypadku raportów osobistych udostępnione raporty na serwerze są przechowywane w repozytorium na serwerze.
Uwaga: Termin „generator raportów” jest zazwyczaj używany w odniesieniu do ściśle określonej kategorii programów. Ich działanie polega zwykle na łączeniu danych z wielu zapytań SQL (w różnym stopniu ukrytych przed użytkownikiem dzięki zastosowaniu interfejsów graficznych) i odpowiednim formatowaniu wyników zapytań dla potrzeb wydruku. Raporty QlikView pobierają dane z obiektów arkusza QlikView i nie mają możliwości pobierania danych z zapytań SQL. Tak więc o ile aplikacja QlikView jak najbardziej umożliwia generowanie raportów, nie można nazwać Edytora raportu QlikView generatorem raportów w ogólnie używanym znaczeniu tego określenia.