Przeskocz do zawartości głównej

Parametry hierarchii

Parametry źródła

 • Pole ID (NodeID): Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła.
 • Pole ID nadrzędnego (ParentID): Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego.
 • Pole nazwy (NodeName): Nazwa pola zawierającego nazwę węzła.

Parametry hierarchii

 • Nazwa nadrzędna (ParentName): Nazwa nowego pola ParentName. Parametr opcjonalny.
 • Nazwa ścieżki (PathName): Nazwa nowego pola Path, które zawiera ścieżkę od elementu najwyższego poziomu do węzła. Parametr opcjonalny.
 • Nazwa głębokości (Depth): Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola Depth, które zawiera głębokość węzła w hierarchii. Parametr opcjonalny.
 • Źródło ścieżki (PathSource): Nazwa pola zawierającego nazwę węzła użytą podczas budowania ścieżki do węzła. Parametr opcjonalny. W razie jego pominięcia zostanie użyta wartość NodeName.
 • Ogranicznik ścieżki (PathDelimiter): Ciąg znaków używany jako separator w nowym polu Path, np. \. Parametr opcjonalny. W razie jego pominięcia zostanie użyty znak „/”.

Parametry przynależności

 • ID węzła nadrzędnego (AncestorID): Nazwa nowego pola ancestor id zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego.
 • Nazwa węzła nadrzędnego (AncestorName): Nazwa nowego pola ancestor zawierającego nazwę węzła nadrzędnego.
 • N. różn. głębokości (DepthDiff): Nazwa nowego pola DepthDiff zawierającego głębokość węzła w hierarchii względem węzła nadrzędnego. Parametr opcjonalny.