Przeskocz do zawartości głównej

Menu Pomoc

Dostępne u góry strony menu rozwijane Pomoc zawiera następujące polecenia:

  • Spis treści: Otwiera pomoc QlikView.
  • Korzystanie z pomocy: Przydatne informacje na temat używania pomocy QlikView.
  • Pokaż stronę początkową: Powoduje wyświetlanie strony początkowej przy każdy uruchomieniu programu QlikView. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie strony początkowej przy uruchamianiu programu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokazuj stronę początkową podczas uruchamiania QlikView.
  • Aktualizacja licencji...: Otwiera okno dialogowe, w którym można przeglądać i edytować plik aktywacji licencji.
  • Inf. o obsłudze dokumentów...: Wyświetla listę informacji o obsłudze dotyczących aktywnego dokumentu.
  • Informacje o QlikView...: Otwiera okno dialogowe Informacje o, w którym wyświetlana jest wersja QlikView, numer seryjny i nazwa lub nazwisko właściciela.