Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — HTML

Ustawienia HTML
Ustawienie Opis
Tabele W grupie Tabele można wybrać konkretną tabelę podczas odczytu z pliku zawierającego kilka tabel, np. plików HTML lub Excel. W programie Excel wszystkie arkusze w skoroszycie i wszystkie nazwane obszary (np. wiele komórek z nazwami) w arkuszach roboczych są zidentyfikowane jako możliwe tabele.
Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format DIF umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.
Zestaw znaków Tutaj ustawiany jest zestaw znaków pliku tabeli. Jeśli żądany zestaw znaków jest niedostępny w menu rozwijanym, należy wybrać opcję Niestandardowe. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Selektor strony kodowej, w którym można wybierać spośród zestawów znaków zainstalowanych na komputerze.
Analizuj położenia ustalone Analizuje i ustawia szerokość kolumn dla plików ze stałymi wierszami i niektórych tabel HTML. Po analizie można dodać lub usunąć podziały kolumn w panelu podglądu.
Wyczyść położenia ustalone Usuwa wszystkie podziały kolumn (dla plików ze stałymi wierszami i niektórych tabel HTML).