Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — Excel XLSX

Ustawienia typu Excel XLSX
Ustawienie Opis
Tabele W grupie Tabele można wybrać konkretną tabelę podczas odczytu z pliku zawierającego kilka tabel, np. plików HTML lub Excel. W programie Excel wszystkie arkusze w skoroszycie i wszystkie nazwane obszary (np. wiele komórek z nazwami) w arkuszach roboczych są zidentyfikowane jako możliwe tabele. Należy pamiętać, że nazwy arkuszy Excel nie mogą zawierać znaków &, > ani <.
Podczas definiowania nazwanego obszaru arkusza wybranym Zakresem musi być Skoroszyt, a w polu Odwołuje się do musi być zachowana pierwotna wartość (przydzielona domyślnie). W przeciwnym wypadku nazwany obszar może nie być widoczny w tabeli.
Rozmiar nagłówka Tutaj można pominąć część nagłówka pliku: określoną liczbę linii lub bajtów (tylko dla plików rozdzielanych, ze stałymi wierszami oraz dla plików Excel).
Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format DIF umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view