Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — Rozdzielane

NA TEJ STRONIE

Kreator plików: Typ — Rozdzielane

 

Ustawienia ogranicznika
Ustawienie Opis
Delimiter Należy określić stosowany typ ogranicznika. Aby użyć ogranicznika innego niż wstępnie zdefiniowany, należy wybrać opcję Niestandardowe w celu znalezienia odpowiedniego ogranicznika. Opcja Niestandardowe powoduje otwarcie okna dialogowego selektora ogranicznika, w którym można wybierać spośród ograniczników dostępnych na komputerze.
Rozmiar nagłówka Część nagłówka pliku to określona liczba linii lub bajtów (tylko dla plików rozdzielanych, ze stałymi wierszami oraz dla plików Excel). Nagłówek można pominąć.
Zestaw znaków Tutaj ustawiany jest zestaw znaków pliku tabeli. Jeśli żądany zestaw znaków jest niedostępny w menu rozwijanym, można wybrać opcję Niestandardowe. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Selektor strony kodowej, w którym można wybierać spośród zestawów znaków zainstalowanych na komputerze.
Cytowanie Należy ustawić używaną formę cudzysłowów. Do wyboru są opcje Standard, Brak i MSQ.
Komentarz W niektórych plikach między wierszami stosowane są komentarze. Linia komentarza zaczyna się często od znaku specjalnego albo zestawu znaków, np. //. W tym miejscu można także określić znaki oznaczające początek komentarza, aby włączyć rozpoznawanie komentarzy w programie QlikView.
Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.
Ignoruj koniec pliku Czasami do oznaczania końca pliku używany jest znak specjalny. Jeśli znak ten znajduje się w środku pliku tekstowego (np. otoczony cudzysłowami), można włączyć tę opcję, aby go zignorować.