Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — DIF

NA TEJ STRONIE

Kreator plików: Typ — DIF

Ustawienia DIF
Ustawienie Opis
Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format DIF umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.
Zestaw znaków Tutaj ustawiany jest zestaw znaków pliku tabeli. Jeśli żądany zestaw znaków jest niedostępny w menu rozwijanym, należy wybrać opcję Niestandardowe. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Selektor strony kodowej, w którym można wybierać spośród zestawów znaków zainstalowanych na komputerze.

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view