Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady kwalifikatorów agregujących

NA TEJ STRONIE

Przykłady kwalifikatorów agregujących

Zaprezentowane przykłady zostały wykonane przy użyciu funkcji Sum - funkcja wykresu, ale można je zastosować we wszystkich funkcjach agregacji wykresu obsługujących definicje analizy zestawów i kwalifikator total.

Example 1:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej przedstawiającej stan logiczny przez dokonaniem jakiejkolwiek selekcji:

Example table image of aggregation function with total qualifier

Przykładowa tabela: Funkcja agregacji z kwalifikatorem total
Month Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 21 21 21
1 A 1 21 21
1 B 2 21 21
2 A 3 21 21
2 B 4 21 21
3 A 5 21 21
3 B 6 21 21

W drugiej i trzeciej kolumnie wyrażenia we wszystkich wierszach znajduje się ta sama liczba. Liczba ta równa się obliczonej sumie w pierwszej kolumnie wyrażenia.

Teraz wybierzmy tylko miesiące 1 i 2. Wynik jest taki, jak przedstawiono poniżej:

Example table image of aggregation function with total qualifier filtered by month

Przykładowa tabela: Funkcja agregacji z kwalifikatorem total, filtrowana według miesiąca
Month (Filtr: 1-2) Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 10 10 21
1 A 1 10 21
1 B 2 10 21
2 A 3 10 21
2 B 4 10 21

Wynik trzeciego wyrażenia (piąta kolumna) pozostaje niezmieniony, ponieważ definicja set ignoruje bieżące selekcje. Drugie wyrażenie (czwarta kolumna) z kwalifikatorem total pokazuje nową sumę 10, która wciąż odpowiada sumie pierwszego wyrażenia (trzecia kolumna).

Example 2:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej:

Example table image of total qualifier with listed fields

Przykładowa tabela: Kwalifikator total z wymienionymi polami
Month Group Sum(Value) sum(total <Month> Value) sum(total <Group> Value)
- - 21 21 21
1 A 1 3 9
1 B 2 3 12
2 A 3 7 9
2 B 4 7 12
3 A 5 11 9
3 B 6 11 12

W trzeciej kolumnie wyrażenia (sum(total<Month> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdego miesiąca.

W czwartej kolumnie wyrażenia (sum(total<Grp> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdej grupy.