Przeskocz do zawartości głównej

Menu Edytuj

NA TEJ STRONIE

Menu Edytuj

Menu Edytuj to rozwijane menu na górze ekranu, zawierające następujące polecenia:

Polecenia menu Edytuj
1, 2, 3... Opis
Cofnij zmianę układu Cofa ostatnią zmianę układu, np. przesuwanie, zmianę rozmiaru i usuwanie obiektów arkusza, a także zmiany właściwości obiektu arkusza. Usuwanie arkuszy, edytowanie właściwości arkuszy albo właściwości dokumentów również można cofać. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Z.
Ponownie wykonaj zmianę układu Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Y.
Wytnij Przenosi wybrane obiekty arkusza do Schowka, skąd można je wkleić w innym miejscu dokumentu QlikView. Jeśli aktywny jest tylko jeden obiekt arkusza, wówczas grafika mapy bitowej obiektu, która może zostać wklejona do innych programów, zostanie także umieszczona w Schowku. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+X.
Kopiuj Kopiuje wybrane obiekty arkusza do Schowka, skąd można je wkleić w innym miejscu dokumentu QlikView. Jeśli aktywny jest tylko jeden obiekt arkusza, wówczas grafika mapy bitowej obiektu, która może zostać wklejona do innych programów, zostanie także umieszczona w Schowku. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+C.
Wklej Wkleja jeden lub kilka obiektów arkusza ze Schowka z powrotem do dokumentu QlikView. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
Malarz formatów Umożliwia skopiowanie formatowania z jednego obiektu arkusza do innego.
Usuń Usuwa wybrane obiekty arkusza. Przed usunięciem użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie tego polecenia.
Aktywuj wszystkie Powoduje aktywację każdego obiektu arkusza na aktywnym arkuszu. Podobny efekt można uzyskać poprzez kliknięcie i przeciągnięcie w celu narysowania prostokąta wokół obiektów arkusza, które mają zostać aktywowane, albo klikanie z przytrzymanym klawiszem Shift. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+A.
Wyszukiwanie Otwiera pole wyszukiwania Tekst, jeśli aktywny jest obiekt arkusza dostępny do wyszukiwania (lista wartości lub otwarte pole wyboru wielokrotnego). Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+F.
Wyszukiwanie rozmyte Otwiera Pole wyszukiwania Tekst w trybie wyszukiwania rozmytego, jeśli aktywny jest obiekt arkusza dostępny do wyszukiwania.
Wyszukiwanie zaawansowane Otwiera okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane, jeśli aktywnym obiektem jest lista wartości lub otwarty obiekt Multi Box. To okno dialogowe umożliwia wprowadzanie zaawansowanych wyrażeń wyszukiwania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+F.
Tryb kopiowania Powoduje przełączenie z trybu logicznego do trybu kopiowania. Wartości kliknięcie w trybie kopiowania są kopiowane do Schowka bez zmiany stanu logicznego uruchomienia QlikView. Po wybraniu trybu kopiowania otwierane jest okno dialogowe Lista kopii w schowku. W tym oknie dialogowym pokazywane są skopiowane pola. W tym miejscu można również ustawić format listy kopii.