Przeskocz do zawartości głównej

Typy pól Direct Discovery

NA TEJ STRONIE

Typy pól Direct Discovery

W przypadku Direct Discovery występują trzy typy pól: DIMENSION, MEASURE i DETAIL. Typy te są ustawiane w polach danych podczas dokonywania selekcji w ramach Direct Discovery za pomocą instrukcji Direct Query w skrypcie ładowania.

Direct Query

Wszystkie pola Direct Discovery mogą być używane w połączeniu z polami opartymi na pamięci głównej. Pola zawierające wartości dyskretne, które będą używane jako wymiary, powinny być zazwyczaj ładowane za pomocą słowa kluczowego DIMENSION, a dane liczbowe, które będą używane tylko w agregacjach, powinny być oznaczane jako pola MEASURE .

W następującej tabeli podsumowano charakterystyki i zastosowania typów pól Direct Discovery:

Typy pól Direct Discovery
Typ pola Oparte na pamięci głównej? Tworzy asocjacje? Stosowane w wyrażeniach wykresu?
DIMENSION Tak Tak Tak
MEASURE Nie Nie Tak
DETAIL Nie Nie Nie

Pola DIMENSION

Pola DIMENSION znajdują się w pamięci głównej i mogą być stosowane w celu tworzenia asocjacji między danymi w pamięci głównej a danymi w polach Direct Discovery. W Direct DiscoveryDIMENSION pola są również stosowane w celu definiowania wartości wymiarów w wykresach.

Pola MEASURE

Natomiast pola MEASURE są rozpoznawane na „poziomie meta”. Pola MEASURE nie są ładowane w pamięci (nie pojawiają się w przeglądarce tabeli). Celem takiego działania jest zezwolenie na to, aby agregacja danych w polach MEASURE odbywała się w bazie danych, a nie w pamięci. Pola MEASURE mogą być jednak stosowane w wyrażeniach bez modyfikacji składni wyrażenia. W efekcie zastosowanie pól Direct Discovery z bazy danych jest niewidoczne dla użytkownika końcowego.

Z polami MEASURE mogą być stosowane następujące agregacje:

Pola DETAIL

Pola DETAIL udostępniają informacje, które można wyświetlać, ale których nie można stosować w wyrażeniach wykresu. Pola oznaczone jako DETAIL zazwyczaj zawierają dane, których nie można agregować w żaden przydatny sposób (na przykład komentarze).

Każde pole można jednak oznaczyć jako pole DETAIL.