Przeskocz do zawartości głównej

Obszar koloru

NA TEJ STRONIE

Obszar koloru

Większość kolorowych powierzchni w układzie QlikView można sformatować w oknie dialogowym Obszar koloru. Należy określić pełny kolor zakrywający cały obszar, albo efekt gradientu kolorów. Opisane poniżej opcje gradientu kolorów są niedostępne w niektórych sytuacjach i w takim przypadku będą w oknie dialogowym wyszarzone, np. dla kolorów tekstu.

  • Pełny kolor: Opcja podstawowa w przypadku użycia pojedynczego jednolitego Koloru podstawowego.
  • Gradient jednego koloru: Ta opcja obejmuje użycie zmiennej Jasności w celu utworzenia efektu gradientu kolorów.
  • Gradient z dwóch kolorów: Efekt gradientu kolorów jest tworzony między Kolorem podstawowym a określonym Drugim kolorem.

Kolory mogą być stałe lub obliczane zgodnie z parametrami określonymi w grupach Kolor podstawowy i Drugi kolor.

Podgląd wszelkich ustawień kolorów można wyświetlać w oknie dialogowym.

W grupie Kolor podstawowy są określane kolory podstawowe dla powierzchni jednolitych i gradientów.

  • Stałe: Ta opcja określa pojedynczy podstawowy kolor. W celu zmiany koloru kliknij kolorowy przycisk.
  • Obliczone: Kolor może być dynamicznie obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być prawidłową reprezentacją koloru, do której uzyskania służą funkcje koloru. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.
  • Jasność: Gdy używany jest Gradient jednego koloru, ten suwak określa względne cieniowanie/jasność koloru po przeciwnej stronie gradientu. Ustawienie określane przez suwak zmienia się z ciemniejszego (lewa strona) na jaśniejsze (prawa strona). W pozycji środkowej ustawienie odpowiada jednolitemu kolorowi.

W grupie Drugi kolor określany jest drugi kolor dla gradientów dwukolorowych.

  • Stałe: Ta opcja określa pojedynczy podstawowy kolor. W celu zmiany koloru kliknij kolorowy przycisk.
  • Obliczone: Kolor może być dynamicznie obliczany z wyrażenia z użyciem funkcji koloru.

Jeśli wybrano opcję Gradient jednego koloru lub Gradient dwukolorowy, wówczas kierunek efektu gradientu jest określany przez ustawienia z grupy Styl gradientu. Połączenie dostępnych opcji (Poziomo, Pionowo itp.) umożliwia uzyskanie innych wyników — wystarczy kliknąć jeden z czterech obszarów przycisku, które reprezentują kierunek gradientu.

See also