Przeskocz do zawartości głównej

Składnia ogólna agregacji

NA TEJ STRONIE

Składnia ogólna agregacji

Dla agregacji można użyć następującej ogólnej struktury składni, z wieloma opcjonalnymi parametrami:

aggrexpression ::= ( fieldref | operator1 aggrexpression | aggrexpression operator2 aggrexpression | functioninaggr | ( aggrexpression ) )

fieldref to nazwa pola.

functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Wyrażenia i funkcje można w ten sposób dowolnie zagnieżdżać, o ile nazwa pola fieldref jest zawsze ujęta w ramach dokładnie jednej funkcji agregacji. Jeśli takie wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, QlikView nie wyświetla żadnych komunikatów o błędach.

See also