Przeskocz do zawartości głównej

Modyfikatory zestawów z niejawnymi definicjami wartości pól

Poniżej opisano sposób definiowania zestawu wartości pól za pomocą zagnieżdżonej definicji zestawu.

Wymaga to zastosowania funkcji elementowych P() i E(), reprezentujących odpowiednio zestawy możliwych i wykluczonych wartości pola. Wewnątrz nawiasów można podać jedno wyrażenie zestawu i jedno pole, na przykład P({1} Customer). Funkcji tych nie można używać w innych wyrażeniach:

Examples:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Customer)>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy co najmniej raz kupili produkt Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa P() zwraca listę potencjalnych klientów, których wskazuje selekcja Shoe w polu Product.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Tak samo jak powyżej. Jeśli pole w funkcji elementowej zostanie pominięte, funkcja zwróci możliwe wartości pola wskazanego w przypisaniu zewnętrznym.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Supplier)>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy co najmniej raz dostarczyli produkt Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa P() zwraca listę potencjalnych dostawców, których wskazuje selekcja Shoe w polu Product. Lista dostawców jest następnie stosowana jako selekcja w polu Customer.

sum( {$<Customer = E({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy nigdy nie kupili produktu Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa E() zwraca listę klientów wykluczonych selekcją produktu Shoe w polu Product.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view