Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje międzyrekordowe

Funkcje międzyrekordowe są stosowane:

  • W skryptach ładowania, gdy ocena bieżącego rekordu wymaga pobrania wartości z wcześniej załadowanych rekordów danych.
  • W wyrażeniu wykresu, gdy wymagane jest pobranie kolejnej wartości z zestawu danych wykresu.
Uwaga: Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach prostych jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowane są funkcje międzyrekordowe wykresów. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone.
Uwaga: Począwszy od wersji QlikView 12.00 pomijanie wartości zerowych jest włączone domyślnie. Jeśli w odniesieniu do funkcji międzyrekordowych wymagane jest zachowanie działania z wersji QlikView 11.20, należy wyłączyć pomijanie wartości zerowych. Otwórz obszar Właściwości wykresu, przejdź do karty Prezentacja i usuń zaznaczenie opcji Pomijaj wartości zerowe.
Uwaga: Definicje wyrażeń odwołujące się do samych siebie mogą być tworzone w sposób niezawodny tylko w tabelach zawierających mniej niż 100 wierszy, ale jest to zależne od sprzętu, na którym uruchomiony jest silnik Qlik.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Funkcje wierszy

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje kolumn

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje pól

Funkcje tabeli przestawnych

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje międzyrekordowe w skrypcie ładowania

See also