Przeskocz do zawartości głównej

Menu Zakładki

NA TEJ STRONIE

Menu Zakładki

Dostępne u góry strony menu rozwijane Zakładki zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu Zakładki
1, 2, 3... Opis
Zakładki dokumentu Z tej listy można pobrać pierwszych dziesięć zakładek aktywnego dokumentu.
Zakładki użytkownika Z tej listy można pobrać pierwszych dziesięć zakładek osobistych powiązanych z aktywnym dokumentem.
Dodaj zakładkę Z tego okna dialogowego można edytować nazwę zakładki. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+B.
Zastąp zakładkę Pierwszych dziesięć zakładek dokumentu jest wyświetlanych powyżej pierwszych dziesięciu zakładek osobistych aktywnego dokumentu. Polecenie powoduje zastąpienie stanu selekcji wybranej zakładki stanem bieżącym.
Usuń zakładkę Pierwszych dziesięć zakładek dokumentu jest wyświetlanych powyżej pierwszych dziesięciu zakładek osobistych aktywnego dokumentu. Polecenie usuwa wybraną zakładkę.
Więcej... Otwiera okno dialogowe Zakładki, w którym można pobrać wszystkie wcześniej utworzone zakładki dokumentu.
Importuj... Po znalezieniu i wybraniu wcześniej zapisanego pliku zakładki (.qbm) zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj zakładki umożliwiające importowanie zakładek.
Eksportuj... W tym oknie dialogowym można eksportować wybrane zakładki do pliku zakładek QlikView (.qbm).