Przeskocz do zawartości głównej

Stany alternatywne i zakładki

Zakładki stanowią zapis selekcji we wszystkich stanach zdefiniowanych w dokumencie QlikView. Po przywoływaniu zakładki zastosowane zostaną selekcje we wszystkich stanach.

W wyrażeniu można odwoływać się do konkretnych stanów zawartych w zakładce. Na przykład poniższe wyrażenie oblicza sprzedaż (pole Sales) na zbiorze wygenerowanym przez selekcje zdefiniowane w zakładce BM01 dla stanu „Group 1”.

Example:  

sum({[Group 1]::BM01} Sales)

Uwaga: W zakładkach odwołujących się do nieistniejącego już stanu (usuniętego przez programistę) wszelkie brakujące stany są ignorowane.