Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi na górze okna przeglądarki internetowej zawiera następujące ikony:

Ikony na pasku narzędzi
Ikona Opis
Clear icon Powoduje zastosowanie początkowej selekcji dokumentu QlikView.
Back icon Przenosi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
Forward icon Przenosi o jeden krok do przodu na liście selekcji, jeśli wcześniej użyto przycisku Wstecz.
Undo layout icon Cofa ostatnią akcję dotyczącą układu.
Redo layout icon Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu.
Lock icon Blokuje wszystkie wybrane komórki.
Unlock icon Odblokowuje wszystkie zablokowane komórki.
Select icon Otwiera okno bieżących selekcji.
Notes icon

Otwiera okno Notatki i komentarze, w którym można przeglądać notatki.

Notes and Comments

Repository icon

Otwiera okno dialogowe Repozytorium.

Repozytorium

New sheet object icon

Otwiera okno dialogowe Nowy obiekt arkusza, w którym można wybrać obiekt do przeciągnięcia do arkusza.

New Sheet Object

Select fields icon

Otwiera okno dialogowe Pola.

Fields

Add bookmark icon

Otwiera okno dialogowe Dodaj zakładkę. Aby uzyskać dostęp do udostępnionej zakładki, trzeba ją dodać z poziomu repozytorium. W repozytorium wybierz opcję Edytuj i zaznacz pole Pokaż w moich ulubionych.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Delete bookmark icon Otwiera listę wszystkich zakładek w dokumencie. Wybierz zakładkę, aby ją usunąć.
Select bookmark dropdown Rozwijane menu zawiera listę wszystkich zakładek w dokumencie. Zakładki można wyszukiwać według nazw lub wybierać z listy rozwijanej.
Select report dropdown Rozwijane menu zawiera listę wszystkich raportów w dokumencie. Raporty można wyszukiwać według nazw lub wybierać z listy rozwijanej.
Help icon Otwiera pomoc.

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com