Przeskocz do zawartości głównej

NPrinting na żądanie

NA TEJ STRONIE

NPrinting na żądanie

Raporty na podstawie szablonów Qlik NPrinting można tworzyć, korzystając z funkcji On-Demand dostępnej w interfejsie QlikView WebView. Więcej informacji na temat instalowania dodatku On-Demand i tworzenia raportów On-Demand zawiera poniższa sekcja:

Tworzenie raportu Qlik NPrinting w programie QlikView

  1. W interfejsie QlikView WebView kliknij przycisk On-Demand na pasku narzędzi.

    Zostanie otwarte okno Qlik Nprinting.

  2. Kliknij opcję Utwórz raport.
  3. Kliknij raport, aby wybrać szablon raportu Qlik NPrinting, którego chcesz użyć.
  4. Wybierz format eksportu dla raportu.
  5. Kliknij opcję Wygeneruj raport.

Status raportu zostanie podany w obszarze W kolejce. Gdy raport zostanie ukończony, możesz go pobrać na komputer lokalny.