Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z makr w dokumentach QV na serwerze QlikView Server

Makra na serwerze QlikView Server

Serwer QlikView Server może wykonywać makra w dokumentach QlikView. Używając makr w środowisku klient-serwer, trzeba mieć na uwadze kilka specyficznych kwestii.

W przypadku używania aplikacji QlikView jako klienta wszystkie makra są wykonywane po stronie klienta. Zakres dozwolonych operacji jest wtedy większy.

Uwaga: Intensywne używanie makr może powodować problemy, jeśli makra będą wykonywane równolegle, a nie sekwencyjnie (zgodnie z intencją lub założeniami projektanta).

Ograniczenia operacji wykonywanych przez makra

Następujące operacje mogą z powodzeniem być wykonywane przez makra w środowisku serwera QlikView Server z dowolnym typem klienta:

  • operacje logiczne, na przykład dokonywanie lub usuwanie selekcji pól;
  • operacje związane ze zmiennymi.

Następujące operacje nie mogą być wykonywane w środowisku serwera QlikView Server, ponieważ mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje:

  • operacje układu modyfikujące właściwości arkusza i obiektów arkusza z użyciem funkcji SetProperties;
  • operacje zmieniające ustawienia dokumentu lub użytkownika;
  • wszelkie operacje na skrypcie, w tym Reload;
  • operacje zmniejszania danych, np. ReduceData;
  • operacje w rodzaju zapisywania i otwierania dokumentów.
Uwaga: Obsługiwane są operacje układu modyfikujące właściwości obiektów serwera.

Ograniczenia wyzwalaczy makr

Następujące wyzwalacze działają w zwykły sposób w środowisku serwera QlikView Server ze wszystkimi klientami (z wyjątkiem klienta AJAX, który nie obsługuje wyzwalaczy zdarzeń):

Document.OnAnySelect

Field.OnSelect

Field.OnChange

Field.OnUnlock

Document.OnPressMacroButton

Variable.OnChange

Variable.OnInput

Następujących wyzwalaczy nie wolno używać w środowisku serwera QlikView Server, ponieważ nie mają one sensu lub mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje:

PoZmniejszeniuDanych

PoPrzeładowaniu

Funkcje VBScript

Funkcje VBScript zdefiniowane w module dokumentu QlikView przeważnie działają bez problemów na serwerze QlikView Server. Mają do nich zastosowanie ogólne ograniczenia zakresu operacji podane w poprzedniej sekcji.

Eksport po stronie serwera

Zawartość dowolnego wykresu można eksportować do pliku tekstowego na serwerze, używając makra połączonego z przyciskiem. Po dodaniu takiej funkcji do dokumentu QlikView można wykonywać makro z serwera QlikView Server bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view