Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Zapisz

NA TEJ STRONIE

Preferencje użytkownika: Zapisz

Na tej karcie okna dialogowego znajdują się ustawienia pozwalające określić, w jaki sposób powinny być zapisywane dokumenty QlikView.

Preferowany format zapisu Pozwala ustawić domyślny format zapisu dla wszystkich nowych plików. Aby dokonać zmian, które będą miały zastosowanie tylko do bieżącego dokumentu, należy zamiast tego wybrać opcję Format zapisu na stronie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 

Kompresja
W tym polu rozwijanym można określić tryb kompresji zapisu dla nowych dokumentów. Używanie kompresji pozwala zmniejszyć rozmiar plików typowo o 60–80% (rzeczywiste wyniki będą zależeć od samego dokumentu). W przypadku zastosowania kompresji czas zapisu dokumentów może się nieznacznie wydłużyć.
Kompresja Średnia powoduje skompresowanie wszystkich części dokumentu poza danymi tabel (które są i tak dość mocno skompresowane w oprogramowaniu QlikView).
Kompresja Wysoka (domyślna) kompresuje również dane tabel, co pozwala zaoszczędzić nieco miejsca, wydłużając jednak czas zapisu i ładowania.
W przypadku wybrania opcji Brak wszystkie dane będą zapisywane bez kompresji.
Zapisz przed przeładowaniem Zaznacz tę alternatywę, aby dokument był automatycznie zapisywany przed wykonaniem skryptu.
Zapisz dane automatycznego odzyskiwania W tej sekcji można określić reguły dotyczące tworzenia kopii zapasowej bieżącego pliku QlikView. Ta funkcja automatycznego zapisu może być bardzo przydatna w przypadku awarii systemu. Niezależnie od siebie można ustawić zapisywanie danych autoodzyskiwania w regularnych odstępach czasu (Co _ Minut(y)) i podczas każdorazowego uruchomienia skryptu (Po przeładowaniu).
Uwaga: W przypadku nowego dokumentu pliki autoodzyskiwania nie zostaną zapisane, dopóki sam dokument nie zostanie zapisany przez użytkownika pod jakąś nazwą.
Użyj kopii zapasowej W tej sekcji można określić reguły dotyczące przechowywania wcześniejszych kopii plików, utworzonych przez funkcję automatycznego zapisu. Jeśli opcja Użyj kopii zapasowej zostanie zaznaczona, będzie możliwe określenie, ile kopii zapasowych ma być zachowywanych (Zachowaj ostatnie _ Wystąpienia). Można również włączyć zachowywanie selekcji preferowanych starszych wersji (Zachowaj wybrane starsze wystąpienia).