Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Licencja

NA TEJ STRONIE

Preferencje użytkownika: Licencja

Licencja na oprogramowanie QlikView

W tym oknie dialogowym wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego stanu rejestracji danej instalacji QlikView.

Zmień...
Kliknij ten przycisk, aby podać nowy numer seryjny oraz nowy numer kontrolny licencji. Zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu QlikView.

Wyczyść informacje o licencji
Kliknięcie tego przycisku sprawi, że przy następnym uruchamianiu aplikacji numer licencji zostanie skasowany.

Wyświetl umowę licencyjną
Po kliknięciu tego przycisku zostanie wyświetlona umowa licencyjna.

ID produktów OEM

Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku licencji partnerskiej OEM.

Dla nowych produktów użyj ID produktów OEM Włącz tę opcję, jeśli dla nowych dokumentów ma pojawiać się pytanie o użycie ID produktów OEM.
ID produktów OEM Wyświetla listę wszystkich ID produktów OEM.
Edytuj... Kliknij ten przycisk, aby dokonać edycji aliasu ID produktu OEM.