Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Eksportuj

W sekcji Kopiowanie do schowka opisano preferencje dotyczące kopiowania obiektów arkusza do Schowka.

W grupie Uwzględniaj nagłówek i obramowanie można wprowadzić preferencje osobno dla każdego z poniższych typów obiektów arkusza: lista wartości, pole statystyk, pole wyboru wielokrotnego, tabela, pole wprowadzania, pole bieżących selekcji oraz wykres, odnośnie do tego, czy te funkcje układu mają być uwzględniane w procesie kopiowania, czy też nie.

Preferencję dotyczącą kopiowania tabel można znaleźć w sekcji Format kopii tabeli. Za pomocą polecenia Kopiuj do schowka w menu obiektu dowolnej tabeli QlikView można dokonać dodatkowych wyborów dotyczących tego, jakie informacje mają być uwzględniane przy eksporcie.

Pełna tabela Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, będzie kopiowana sformatowana tabela wraz z jej statusem selekcji. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku kopiowania na potrzeby prezentacji.
Tylko obszar danych Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, będą kopiowane wyłącznie nieprzetworzone dane. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku szybkiego przenoszenia danych między dokumentami itp.
Pokaż opcje w menu Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, obie alternatywy będą zawsze widoczne w postaci listy rozwijanej z poziomu polecenia Kopiuj do schowka.

 

W grupie Zastąp grafikę domyślną można określić, jaka zawartość zostanie umieszczona w Schowku po użyciu poleceń Wytnij i Kopiuj (menu Edytuj). Normalnie kopiowana jest tylko mapa bitowa obiektu arkusza, ale dla wielu obiektów arkusza dostępne są również dodatkowe opcje:

Tabela dla tabel Zaznacz tę opcję, aby tabele (tabele, tabele proste i tabele przestawne) były kopiowane w postaci tabeli, a nie w postaci grafiki.
Wartości dla wykresów Zaznacz tę opcję, aby wykresy były kopiowane jako odpowiednie wartości tabeli, a nie jako grafika.
Możliwe wartości dla list wartości Zaznacz tę opcję, aby listy wartości były kopiowane jako możliwe wartości, a nie jako grafika.
Tekst dla przycisków Zaznacz tę opcję, aby przyciski były kopiowane jako tekst, a nie jako grafika.
Tekst dla obiektów tekstowych Zaznacz tę opcję, aby obiekty tekstowe były kopiowane jako tekst, a nie jako grafika.
Selekcje dla okna bieżących selekcji Zaznacz tę opcję, aby pola bieżących selekcji były kopiowane jako tekst znacznika selekcji, a nie jako grafika.

Ustawienie Powiększenie schowka, które jest niezależne od bieżącego ustawienia powiększenia arkusza, określa rozmiar kopiowanej grafiki. Większe obrazy mają lepszą jakość, ale kosztem większego rozmiaru.

 

W grupie Znaczniki selekcji w eksportach można określić, czy znaczniki selekcji mają być uwzględniane podczas eksportowania każdego z poniższych typów plików.

Podczas eksportów HTML Zaznacz tę opcję, aby znaczniki selekcji były uwzględniane podczas eksportowania do plików HTML.
Podczas eksportów BIFF Zaznacz tę opcję, aby znaczniki selekcji były uwzględniane podczas eksportowania do plików BIFF (Excel).

 

W grupie Domyślne opcje eksportu można ustawić wartości domyślne dotyczące formatowania eksportu.

Formatowanie liczb Formatowanie danych numerycznych jako liczb w programie QlikView może nie zawsze być zgodne z innymi programami, na przykład z powodu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika. W tym polu rozwijanym dostępne są trzy opcje Formatowania liczb wyrażających eksportowane dane numeryczne.

Formatowanie pełne
Eksportuje dane numeryczne w pełnej postaci liczbowej, takiej samej jak wyświetlana w obiektach arkusza w dokumencie.

Bez separatora tysięcy
Usuwa z danych numerycznych wszystkie separatory tysięcy.

Bez formatowania
Usuwa z danych wszelkie formatowanie liczb i eksportuje liczby w postaci nieprzetworzonej. Zastosowany zostanie separator dziesiętny określony w ustawieniach systemowych (Panel sterowania).
Kodowanie W nowych dokumentach istnieje możliwość ustawienia domyślnego zestawu znaków na potrzeby eksportu. Wybierz jedną z następujących opcji: ANSI, Unicode lub UTF-8.
Użyj ustawień regionalnych dla eksportu HTML Gdy ta opcja jest zaznaczona, podczas eksportowania do HTML zostaną zastosowane ustawienia regionalne dotyczące separatora dziesiętnego z systemu operacyjnego. Usunięcie selekcji tej opcji sprawi, że będzie używana kropka dziesiętna, niezależnie od ustawień regionalnych.

 

W grupie Opcje wysyłania do pliku Excel można ustawić wartości domyślne dotyczące formatowania używanego przez polecenie menu Wyślij do pliku Excel.

Podczas eksportu dostosuj paletę kolorów programu Excel Jeśli ta opcja pozostanie niezaznaczona, standardowe kolory palety programu Excel zastąpią kolory wybrane w QlikView. Oryginalne kolory zostaną zastąpione takimi, które są najbardziej zbliżone do kolorów z palety standardowej.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view