Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Obiekty

Tutaj można określić ustawienia domyślne obiektów arkusza.

Włącz wszystkie komunikaty potwierdzające Po pierwszej instalacji QlikView na komputerze włączonych jest wiele ostrzegawczych okien dialogowych. W każdym z takich okien, przed wykonaniem określonej czynności, takiej jak usunięcie arkuszy lub obiektów arkuszy czy też wysłanie wiadomości e-mail, jest wyświetlany monit o potwierdzenie. W każdym z ostrzegawczych okien dialogowych znajduje się pole wyboru opisane jako: „Nie pokazuj ponownie tego komunikatu”. Zaznaczenie tego pola wyboru w danym ostrzegawczym oknie dialogowym sprawi, że wyświetlanie tego konkretnego ostrzeżenia zostanie na stałe wyłączone. Aby przywrócić wyświetlanie wszystkich uprzednio wyłączonych okien dialogowych z ostrzeżeniami, kliknij znajdujący się w tej grupie przycisk Włącz.
Ustawienia domyślne tabeli Pokaż wskaźniki selekcji
Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach, tabelach przestawnych i tabelach prostych ma być domyślnie włączony wskaźnik selekcji kolumny (sygnalizator).

Pokaż wskaźnik sortowania
Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach i tabelach prostych ma być domyślnie włączona ikona wskazująca podstawową kolumnę sortowania.

Wybór pola z listy rozwijanej
Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach, tabelach przestawnych i tabelach prostych mają być domyślnie włączone ikony selekcji z listy rozwijanej.
Domyślna etykieta dla innych W wielu typach wykresów można ograniczyć liczbę prezentowanych punktów danych, ustawiając wartość Maks. Wszystkie punkty danych, które znajdą się poza tym ograniczeniem, zostaną zbiorczo zgrupowane w kategorii „Inne”. W tym polu można zmienić tę domyślną etykietę „Inne”.
Domyślna etykieta dla sumy Sumy, które mogą być wyświetlane na wykresach słupkowych, w tabelach przestawnych i tabelach prostych, mają nadaną domyślną etykietę „Łącznie”. W tym polu można zmienić tę domyślną etykietę „Łącznie”.
Domyślne ustawienia ikony nagłówka W tej grupie można ustawić wartości domyślne dotyczące ikon wybranych nagłówków.
Uwzględniaj ikonę wyszukiwania w nagłówkach nowej listy wartości
Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie nowe listy wartości będą podczas tworzenia mieć aktywną ikonę nagłówka Wyszukiwanie. Jest to opcja zalecana w celu zapewnienia większej zgodności, zwłaszcza jeśli dokument ma być publikowany na potrzeby klienta QlikView AJAX.
Uwzględniaj ikony drukowania i XL w nagłówkach nowej tabeli i nowego wykresu
Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie nowe tabele i wykresy będą podczas tworzenia mieć aktywne ikony nagłówka Drukuj oraz Wyślij do pliku Excel. Jest to opcja zalecana w celu zapewnienia większej zgodności, zwłaszcza jeśli dokument ma być publikowany na potrzeby klienta QlikView AJAX.
Zachowaj pozycję przewijania

Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To ustawienie musi być włączone również na stronie Układ danego obiektu.

Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.

Symbole maks. na wykresach Istnieje możliwość określenia górnego limitu liczby punktów danych, które wyświetlane będą z symbolami. Wartością domyślną jest 100. Ta funkcja ma zastosowanie jedynie w wykresach liniowych i wykresach kombi, dla wyrażeń mających zaznaczoną zarówno opcję Linia, jak i opcję Symbol.
Kliknięcie tła wykresu powoduje wyczyszczenie selekcji Jeśli ta opcja będzie zaznaczona, kliknięcie tła w obszarze kreślenia wykresu spowoduje, że wszystkie selekcje w polach wymiaru wykresu zostaną wyczyszczone.
Informacje o postępie obliczenia W tej grupie można określić poziom informacji, jakie mają być wyświetlane, kiedy obliczenia obiektów arkusza wymagają do ukończenia czasu dłuższego niż 1 sekunda.

Wył.
Nie są wyświetlane żadne informacje o postępie.

Normalne
Wyświetlany jest pasek postępu.

Pełne informacje
Wyświetlany jest pasek postępu oraz dodatkowy tekst informacyjny.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view