Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Wiadomość e-mail

Tutaj można określić ustawienia wysyłania wiadomości e-mail z QlikView. Aby można było używać tej funkcji, konieczny jest dostęp do serwera SMTP.

W grupie Nadawca można określić Nazwę oraz Adres e-mail, które będą widoczne jako dane nadawcy w wiadomościach e-mail wysyłanych przez QlikView.

W sekcji Kodowanie można zmienić stronę kodową znaków używaną w wysyłanych wiadomościach e-mail, jeśli przy bieżących ustawieniach wystąpi jakiś problem.

Pomocne może być również zaznaczenie opcji Wyślij kodowane w MIME w celu zakodowania wiadomości e-mail.

W grupie Serwer można określić ustawienia dotyczące serwera SMTP, który będzie obsługiwać wychodzące wiadomości e-mail wysyłane z QlikView.

Uwaga: Program QlikView obsługuje niezaszyfrowaną komunikację z serwerem SMTP.
Adres Adres (URL lub IP) serwera SMTP.
Port Port używany przez serwer SMTP.
Metoda uwierzytelniania Wybierz z listy metodę uwierzytelniania, jeśli jest ona wymagana przez serwer SMTP.
ID użytkownika ID użytkownika używany do uwierzytelniania.
Hasło Hasło użytkownika używane do uwierzytelniania.