Przeskocz do zawartości głównej

Ustawienia kratki

Układ kratek wykresu jest kontrolowany za pośrednictwem różnych ustawień w tym oknie dialogowym.

Włącz wykres kratowy Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie tablicy wykresów na podstawie pierwszego wymiaru wykresu.
Włącz drugorzędny wymiar kratki Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie w wykresie kratowym drugiego wymiaru. Jeśli jest używany drugi wymiar, wartości pierwszego wymiaru będą wyświetlane w tablicy kratowej jako kolumny, natomiast wartości drugiego wymiaru — jako wiersze.
Liczba kolumn Wybierz opcję Autom., aby zezwolić aplikacji QlikView na automatyczne decydowanie o liczbie wyświetlanych kolumn, lub też opcję Stałe, aby samodzielnie określić tę liczbę.
Liczba wierszy Wybierz opcję Autom., aby zezwolić aplikacji QlikView na automatyczne decydowanie o liczbie wyświetlanych wierszy, lub też opcję Stałe, aby samodzielnie określić tę liczbę.