Przeskocz do zawartości głównej

Pola systemowe

Obok pól wyodrębnianych ze źródła danych program QlikView generuje także pola systemowe. Nazwy wszystkich tych pół zaczynają się od znaku „$” i mogą być wyświetlane w listach wartości, podobnie jak standardowe pola. Pola systemowe są zwykle tworzone podczas wykonywania skryptu i są używane przede wszystkim jako pomoc w projektowaniu dokumentów.

Wyświetlanie pól systemowych

Wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz opcję Pola systemowe.
  2. Zaznacz pole Pokaż pola systemowe.

Po wykonaniu tej czynności pola systemowe będą dostępne jak każde inne pole.

Dostępne pola systemowe

Możliwe jest wyświetlanie następujących pól systemowych:

$Table Wyświetla wszystkie tabele wewnętrzne ładowane przez skrypt. Jeśli selekcja obejmuje jedną tabelę, wówczas w obszarze nagłówka listy wartości nastąpi aktywacja symbolu informacji. Kliknięcie tutaj umożliwia wyświetlenie tabeli, jeśli pochodzi ona z pliku.
$Field Wyświetla pola odczytywane z tabel. Ustawienie dla listy wartości opcji Pokaż częstotl. na stronie Właściwości listy wartości: Ogólne ułatwia wykrywanie pól klucza, które występują w kilku tabelach wewnętrznych.
$Fields Liczby w tej liście wartości reprezentują liczbę pól w różnych tabelach.
$FieldNo Ta lista wartości przedstawia pozycje pól w tabelach.
$Rows Ta lista wartości przedstawia liczbę wierszy w tabelach.
$Info Jeśli w dokumencie uwzględniono tabele informacji, wówczas wybranie tego pola spowoduje wyświetlenie ich nazw.

Tabela systemowa

QlikView może automatycznie tworzyć tabelę przestawną, która używa pól systemowych. Ta tabela ma nazwę Tabela systemowa, zawiera dwa wymiary $Field i $Table, a także wyrażenie only([$Field]). Tabela systemowa jest domyślnie sortowana na podstawie częstotliwości. Obiekt tabeli systemowej jest niedostępny dla klientów serwera QlikView Server (klientów AJAX i klientów Plugin).

Tworzenie tabeli systemowej

Wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz opcję Nowy obiekt arkusza.
  2. Wybierz opcję Tabela systemowa.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view