Przeskocz do zawartości głównej

Pasek statusu

Pod arkuszem znajduje się pasek statusu. W celu naprzemiennego włączania i wyłączania należy wybierać opcje Widok i Pasek statusu. W tym obszarze widoczne są pewne interesujące informacje:

Po lewej stronie paska statusu mogą pojawiać się różne elementy: tekst Gotowe może być widoczny, jeśli program QlikView jest gotowy na selekcje; jeśli wskaźnik zostanie przesunięty nad wykres graficzny, zostaną przedstawione współrzędne.

Po lewej stronie paska statusu można również uzyskać pomoc. Jeśli polecenie (lub przycisk) zostanie kliknięte, ale bez zwalniania przycisku myszy, wówczas zostanie wyświetlona pomoc. Jeśli wskaźnik myszy zostanie przesunięty na zewnątrz polecenia albo przycisku przed zwolnieniem przycisku myszy, to polecenie nie zostanie wykonane.

Na środku paska statusu widoczny jest znacznik czasu. Przedstawia on czas ostatniej operacji przeładowania danych.

Jeśli obiekt aktywny jest w trybie and , wówczas widoczny jest wskaźnik AND.

Po prawej stronie paska statusu widoczna jest liczba odrębnych wartości opcjonalnych (albo wybranych) w porównaniu z łączną liczbą wartości odrębnych na aktywnej liście wartości, poprzedzona znakiem D.

Dalej po prawej, poprzedzona znakiem F, widoczna jest częstotliwość pola aktywnego — widoczna jest liczba wierszy w tabeli, w której pole pojawia się po raz pierwszy, w porównaniu z łączną liczbą wierszy.

Na koniec na pasku statusu widoczny jest wskaźnik selekcji. Wskaźnik ma kolor zielony, jeśli istnieją selekcje, których nie widać w bieżącym arkuszu.