Przeskocz do zawartości głównej

Strona początkowa

Strona początkowa zawiera kilka sekcji, które zostały wymienione w tabeli poniżej.

Przykłady

Zestaw przykładów, które można analizować w celu nauki różnych sposobów korzystania z programu QlikView.

Najnowsze Zawiera listę ostatnio otwartych dokumentów i stron WWW. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć dowolną z pozycji. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
Otwórz „dokument” bez danych
Otwiera dokument, ale pomija dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). Do tego celu służy także przełącznik nodata dostępny z wiersza poleceń.
Otwórz „dokument” i przeładuj dane
Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
Przeglądaj dokumenty w folderze
Otwiera folder zawierający dokument z listy.
Dodaj „dokument” do Ulubionych
Dodaje dokument lub stronę WWW do listy Ulubione.
Usuń „dokument” z tej listy
Usuwa dokument z listy ostatnio używanych dokumentów. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
Ulubione Zawiera listę dokumentów i stron WWW, które zostały wcześniej dodane do listy Ulubione. Lista Ulubione — w przeciwieństwie do listy ostatnio używanych dokumentów — pozostaje niezmieniona, aż do momentu jawnego dodania lub usunięcia pozycji. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć ulubiony dokument albo stronę. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
Otwórz „dokument” bez danych
Otwiera dokument, ale pomija zmienne oraz dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). W tym celu można także użyć przełącznika nodata, który jest dostępny z wiersza poleceń.
Otwórz „dokument” i przeładuj dane
Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
Przeglądaj dokumenty w folderze
Otwiera folder zawierający dokument z listy.
Usuń „dokument” z Ulubionych
Usuwa dokument z listy Ulubione. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
Dodatkowe materiały szkoleniowe Zawiera przewodniki i inne zasoby ułatwiające naukę korzystania z programu QlikView, np. samouczki, szkolenia internetowe, a także zapewnia dostęp do społeczności QlikView Community.

W celu utworzenia nowego dokumentu należy kliknąć przycisk Nowy dokument.

Program QlikView zapamięta, która karta była używana jako ostatnia i przy następnym uruchomieniu otworzy stronę początkową na tej karcie. Aby wyłączyć wyświetlanie strony początkowej w momencie uruchomienia programu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Pokazuj stronę początkową podczas uruchamiania QlikView.

Stronę początkową można pozostawić jako otwartą i w takim przypadku będzie dostępna jako Strona początkowa w menu Windows. Jeśli strona początkowa zostanie zamknięta, można ją ponownie otworzyć w dowolnym momencie, wybierając opcję Pokaż stronę początkową z menu Pomoc.