Przeskocz do zawartości głównej

Określanie rozmiaru i przenoszenie składników wykresu

Wiele składników wykresu można przenosić i zmieniać ich rozmiary stosownie do potrzeb.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Shift i Ctrl przy aktywnym wykresie spowoduje przejście w tryb edytowania układu wykresu. W trybie edytowania wyświetlane są cienkie czerwone prostokąty wokół tych składników wykresu, dla których możliwe jest przenoszenie lub zmiana rozmiaru. Przenoszenie obiektów polega na ich przeciąganiu i upuszczaniu (przy użyciu myszy).

Możliwe jest edytowanie następujących składników:

Dla tytułu wykresu i legendy wykresu możliwa jest zmiana pozycji i rozmiaru. Można je zadokować przy górnej, dolnej, lewej lub prawej krawędzi wykresu bądź ustawić w dowolnej części wykresu jako elementy niezależne.

Niezależny tekst wykresu można przenosić w dowolne miejsce na wykresie. Rozmiar prostokąta obrysu można zmieniać, aby pomieścić dłuższy lub wielowierszowy tekst.

Można zmieniać rozmiary obszarów zajmowanych przez osie wykresu i ich etykiety.

Ikony wyrażeń cykli i ikony szybkiej zmiany typu wykresu można przenosić w dowolne miejsce wykresu jako elementy niezależne.

W trybie edytowania nie można przenosić samego obszaru kreślenia ani zmieniać jego rozmiaru — jest on rysowany w dostępnym miejscu między osiami a zadokowaną legendą i tytułem.