Przeskocz do zawartości głównej

Arkusz: Menu Obiekt

Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości Otwiera okno dialogowe Właściwości arkusza, w którym można ustawić parametry definiujące arkusz.
Wybierz pola Otwiera stronę Właściwości arkusza: Pola, na której można wybrać pola wyświetlane na arkuszu w postaci listy wartości.
Nowy obiekt arkusza Otwiera menu kaskadowe z listą obiektów arkusza.
Kopiuj arkusz Wykonuje pełną kopię całego arkusza wraz ze wszystkimi obiektami arkusza. Kopia będzie mieć nazwę „Kopia nazwa arkusza” i zostanie umieszczona jako ostatni arkusz dokumentu.
Wklej obiekt arkusza Wkleja na arkusz obiekt arkusza wcześniej skopiowany do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
Wklej obiekt arkusza jako łącze Wkleja na arkusz powiązany obiekt wcześniej skopiowany do schowka. Obiekt ten jest bezpośrednio połączony z oryginałem i ma identyczne jak on atrybuty i ID obiektu.
Drukuj Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania. Wydruk będzie zawierał obraz obszaru arkusza wraz z wszystkimi obiektami arkusza.
Kopiuj grafikę do schowka Kopiuje do schowka grafikę bitmapową obszaru arkusza (i tylko tego obszaru).
Eksportuj grafikę do pliku Otwiera okno dialogowe do zapisania grafiki bieżącego arkusza w pliku. Grafikę można zapisać w formacie bmp, jpg, gif lub png.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa arkusz wraz z wszelkimi jego obiektami arkusza.