Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości arkusza: Zabezpieczenia

NA TEJ STRONIE

Właściwości arkusza: Zabezpieczenia

Na tej stronie właściwości można ustawić Uprawnienia użytkownika na poziomie arkusza. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone (włączone). Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zawsze uzyskiwać dostęp do tego okna dialogowego i zmieniać w nim ustawienia. Ustawienia te definiują szereg zabezpieczeń zapobiegających modyfikacji układu arkusza przez zwykłych użytkowników. Dostępne opcje:

Dodaj obiekty arkusza Uprawnienie do dodawania nowych obiektów arkusza.
Usuń obiekty arkusza Uprawnienie do usuwania dowolnych obiektów arkusza.
Przenieś/zmień rozmiar obiektów arkusza Uprawnienie do zmiany układu istniejących obiektów arkusza.
Kopiuj/klonuj obiekty arkusza Uprawnienie do dodawania kopii istniejących obiektów arkusza.
Dostęp do właściwości obiektu arkusza Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Właściwości arkusza.
Usuń arkusz Uprawnienie do usunięcia arkusza.
Dostęp do właściwości arkusza (użytkownicy) Uprawnienie do otwierania różnych stron właściwości obiektów arkusza.

Zaznaczenie opcji Zastosuj do wszystkich arkuszy spowoduje zastosowanie powyższych opcji do wszystkich arkuszy dokumentu.

Tylko do odczytu Zaznacz tę opcję, aby zablokować możliwość dokonywania selekcji na wszystkich obiektach na bieżącym arkuszu. Oznacza to, że obiekty arkusza będą mogły jedynie wyświetlać wyniki selekcji dokonanych w obiektach z innych arkuszy.