Przeskocz do zawartości głównej

Tabele logiczne

Każde wykonanie instrukcji LOAD lub SELECT powoduje wygenerowanie tabeli logicznej. Wynik każdego wykonania jest zazwyczaj traktowany przez aplikację QlikView jako jedna tabela logiczna. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • Jeśli kilka instrukcji da w wyniku tabele o identycznych nazwach pól, tabele te zostaną skonkatenowane i będą traktowane jako jedna tabela logiczna.
  • Poprzedzenie instrukcji LOAD lub SELECT jednym z poniższych kwalifikatorów powoduje zmodyfikowanie danych lub traktowanie ich w inny sposób:
concatenate Tabela zostanie skonkatenowana z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną.
crosstable Tabela zostanie przekształcona z formatu tabeli krzyżowej na format kolumnowy.
generic Tabela zostanie podzielona na kilka innych tabel logicznych.
info Tabela zostanie załadowana nie jako tabela logiczna, lecz jako tabela informacyjna zawierająca łącza do informacji zewnętrznych, na przykład plików, dźwięków, adresów URL itp.
intervalmatch Tabela musi zawierać dokładnie dwie kolumny, które zostaną zinterpretowane jako interwały liczbowe i powiązane z wartościami dyskretnymi we wskazanym polu.
join Tabela zostanie sprzężona przez aplikację QlikView z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną. Sprzężenie zostanie wykonane według pól wspólnych.
keep Tabela zostanie zredukowana do pól wspólnych z inną wskazaną tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą logiczną.
mapping Tabela musi zawierać dokładnie dwie kolumny i zostanie odczytana jako tabela mapowania, która nie będzie nigdy kojarzona z innymi tabelami.
semantic Tabela zostanie załadowana nie jako tabela logiczna, lecz jako tabela semantyczna zawierająca relacje, które nie powinny być objęte sprzężeniami, na przykład poprzednik, następca i inne odniesienia do innych obiektów tego samego typu.

Po załadowaniu danych zostaną utworzone skojarzenia między tabelami logicznymi.