Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

NA TEJ STRONIE

Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

Aby załadować dane z wcześniej załadowanej tabeli, można użyć predykatu Resident w instrukcji LOAD. Jest to użyteczne, gdy chce się wykonać obliczenia dotyczące danych załadowanych przy użyciu instrukcji SELECT, gdy nie ma możliwości skorzystania z funkcji QlikView, takich jak obsługa daty lub wartości liczbowej.

Example:  

W tym przykładzie interpretacja danych jest przeprowadzana w ładowaniu Resident, ponieważ nie można jej wykonać w początkowym ładowaniu Crosstable LOAD.

PreBudget: Crosstable (Month, Amount, 1) LOAD Account, Jan, Feb, Mar, … From Budget; Budget: Noconcatenate LOAD Account, Month(Date#(Month,'MMM')) as Month, Amount Resident PreBudget; Drop Table PreBudget;
Porada: Predykatu Resident często używa się w sytuacji korzystania z tabeli tymczasowej podczas obliczeń i filtrowania. Po realizacji celu związanego z tabelą tymczasową należy ją usunąć przy użyciu instrukcji Drop table.

Resident czy poprzedzające LOAD?

W większości przypadków taki sam wynik można uzyskać, korzystając w zamian z poprzedzającej instrukcji LOAD, to znaczy instrukcji LOAD ładowanej z instrukcji LOAD lub SELECT poniżej, bez określania kwalifikatora źródłowego, takiego jak From lub Resident jak normalnie. Poprzedzająca instrukcja LOAD jest zazwyczaj szybszą opcją, ale w niektórych przypadkach należy użyć instrukcji ResidentLOAD:

  • Aby użyć klauzuli Order_by do sortowania rekordów przed przetworzeniem instrukcji LOAD.
  • Aby użyć dowolnego z poniższych prefiksów, kiedy to poprzedzająca instrukcja LOAD nie jest obsługiwana.
    • Crosstable
    • Join
    • Intervalmatch