Przeskocz do zawartości głównej

Rozszerzenie przez znak dolara przy użyciu parametrów

W rozszerzeniach przez znak dolara mogą być używane parametry. W takim przypadku zmienna musi zawierać parametry formalne, takie jak $1, $2, $3 itp. W przypadku rozwinięcia zmiennej parametry powinny być określone na liście rozdzielanej przecinkami.

Example:  

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL(3,7)); // zwraca „3*7” w X

Let X=$(MUL(3,7)); // zwraca 21 w X

Jeśli liczba parametrów formalnych przekracza liczbę parametrów rzeczywistych, zostaną rozwinięte tylko parametry formalne odpowiadające parametrom rzeczywistym. Jeśli liczba parametrów rzeczywistych przekracza liczbę parametrów formalnych, wówczas nadmiarowe parametry rzeczywiste będą ignorowane.

Example:  

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL); // zwraca „$1*$2” w X

Set X=$(MUL(10)); // zwraca „10*$2” w X

Let X=$(MUL(5,7,8)); // zwraca 35 w X

Parametr $0 zwraca liczbę parametrów, które zostały rzeczywiście przekazane przez wywołanie.

Example:  

set MUL='$1*$2 $0 par'; 

set X=$(MUL(3,7)); // zwraca „3*7 2 par” w X

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view