Przeskocz do zawartości głównej

Typy danych w aplikacji QlikView

NA TEJ STRONIE

Typy danych w aplikacji QlikView

Aplikacja QlikView obsługuje ciągi tekstowe, liczby, daty, godziny, znaczniki czasu i waluty. Wszystkie te wartości mogą być sortowane, wyświetlane w różnorodnych formatach i używane w obliczeniach. Oznacza to na przykład, że daty, godziny i znaczniki czasu można dodawać i odejmować.

Reprezentacja danych w aplikacji QlikView

Zrozumienie sposobu interpretowania danych i formatowania liczb w aplikacji QlikView wymaga znajomości zasad wewnętrznego przechowywania danych w programie. Wszystkie dane ładowane do aplikacji QlikView są dostępne w dwóch reprezentacjach: jako ciąg znaków i jako liczba.

  1. Reprezentacja znakowa jest zawsze dostępna i to ona jest wyświetlana na listach wartości i w innych obiektach arkusza. Formatowanie danych na listach wartości (format liczb) wpływa jedynie na reprezentację znakową.
  2. Reprezentacja liczbowa jest dostępna tylko wtedy, gdy możliwe jest zinterpretowanie danych jako poprawnej liczby. Reprezentacja liczbowa jest używana w obliczeniach liczbowych i do sortowania liczbowego.

Jeśli do tego samego pola zostanie wczytanych kilka elementów danych o takiej samej reprezentacji liczbowej, zostaną one potraktowane jako ta sama wartość i wszystkie otrzymają pierwszą napotkaną reprezentację znakową. Przykład: Liczby 1.0, 1 i 1.000 odczytane w podanej kolejności będą wszystkie mieć reprezentację liczbową 1 i początkową reprezentację znakową 1.0.