Przeskocz do zawartości głównej

StripComments

NA TEJ STRONIE

StripComments

Jeśli ta zmienna zostanie ustawiona na 0, wówczas obcinanie komentarzy /*..*/ i // w skrypcie będzie zablokowane. Jeśli ta zmienna nie zostanie zdefiniowana, wówczas obcinanie komentarzy będzie zawsze wykonywane.

Syntax:  

StripComments

 

W niektórych sterownikach bazy danych używane są komentarze /*..*/ jako podpowiedzi dotyczące optymalizacji w instrukcjach SELECT. W tym przypadku komentarze nie powinny być obcinane przed wysłaniem instrukcji SELECT do sterownika bazy danych.

Uwaga: Zalecane jest przywrócenie dla tej zmiennej wartości 1 bezpośrednio po instrukcjach, w których jest wymagana.

Example:  

set StripComments=0;

SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;

set StripComments=1;