Przeskocz do zawartości głównej

GetExtendedProperty - funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość nazwanej właściwości rozszerzonej w obiekcie arkusza z danym ID obiektu. Jeśli nie podano objectid, użyty będzie obiekt arkusza zawierający wyrażenie. Właściwość rozszerzona jest zdefiniowana dla obiektu rozszerzenia w jego pliku definicji.

Syntax:  

GetExtendedProperty (name[, objectid])

Example:  

GetExtendedProperty ('Greeting')