Przeskocz do zawartości głównej

Table format

NA TEJ STRONIE

Table format

Format tabeli jest określnikiem pliku dla instrukcji LOAD, która określa typ pliku. Jeśli nie określono inaczej, wówczas przyjmowane jest założenie, że plik jest w formacie .txt.

txt

W rozdzielanym pliku tekstowym kolumny w tabeli są rozdzielane znakiem.

Delimiter

fix

W pliku o stałej długości rekordu każde pole zawiera określoną liczbę znaków.

Zazwyczaj wiele plików o stałej długości rekordu zawiera rekordy rozdzielone znakiem nowego wiersza, ale istnieją bardziej zaawansowane opcje, aby określić wielkość rekordu w bajtach lub uwzględnić kilka wierszy przy użyciu parametru Record is.

Record is

Uwaga: Jeśli dane zawierają znaki wielobajtowe, podziały pól mogą być nierówne, ponieważ format opiera się na stałej długości w bajtach.
dif W pliku .dif (Data Interchange Format) używany jest specjalny format w celu definiowania tabeli.
biff Aplikacja QlikView może także interpretować dane w standardowych plikach Excel za pośrednictwem formatu biff (Binary Interchange File Format).
ooxml W programie Excel 2007 i nowszych wersjach używany jest format ooxml .xslx.
html Jeśli tabela jest częścią strony lub pliku html, wówczas powinien być używany format html.
xml xml (Extensible Markup Language) to popularny język znaczników stosowany do przedstawiania struktur danych w formacie tekstowym.
qvd Format qvd jest zastrzeżonym formatem plików QVD, eksportowanych z dokumentu QlikView.
qvx qvx jest formatem pliku/strumienia, który zapewnia wysoką wydajność dostarczania danych wyjściowych do aplikacji QlikView.

See also