Przeskocz do zawartości głównej

Labels

NA TEJ STRONIE

Labels

Określnik pliku Labels jest używany w instrukcji LOAD do zdefiniowania, gdzie w pliku można znaleźć nazwy pól.

Syntax:  

embedded labels|explicit labels|no labels

 

Nazwy pól mogą występować w różnych miejscach pliku. Jeśli nazwy pól znajdują się w pierwszym rekordzie, należy użyć ustawienia embedded labels. Jeśli w ogóle nie ma nazw pól, należy użyć ustawienia no labels. W plikach dif jest niekiedy używana odrębna sekcja nagłówka z jawnie podanymi nazwami pól. W takim przypadku należy użyć ustawienia explicit labels. Jeśli nie zostanie podana żadna wartość, zostanie przyjęte ustawienie embedded labels, również w przypadku plików dif.

Example 1:  

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels

Example 2:  

LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)

See also