Przeskocz do zawartości głównej

Rename table

NA TEJ STRONIE

Rename table

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji QlikView po ich załadowaniu.

Można używać składni rename table lub rename tables.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy tabeli.
oldname Stara nazwa tabeli.
newname Nowa nazwa tabeli.

Limitations:  

Nie można nadać tej samej nazwy dwóm tabelom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wykona się bez błędów, ale nazwa drugiej tabeli nie zostanie zmieniona.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;