Przeskocz do zawartości głównej

Rename field

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących pól aplikacji QlikView po ich załadowaniu.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania tej samej nazwy dla pola i zmiennej w aplikacji QlikView.

Można używać składni rename field lub rename fields.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy pola.
oldname Stara nazwa pola.
newname Nowa nazwa pola.

Limitations:  

Nie można nadać tej samej nazwy dwóm polom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wykona się bez błędów, ale nazwa drugiego pola nie zostanie zmieniona.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;