Przeskocz do zawartości głównej

Drop table

NA TEJ STRONIE

Drop table

W dowolnym momencie podczas wykonywania skryptu można usunąć z modelu danych, a zarazem z pamięci, wewnętrzne tabele aplikacji QlikView, korzystając w tym celu z instrukcji drop table.

Syntax:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

Uwaga: Akceptowane są zarówno formularze drop table, jak i drop tables.

W rezultacie tej operacji zostaną utracone następujące elementy:

  • Rzeczywiste tabele.
  • Wszystkie pola, które nie stanowią części tabel pozostałych.
  • Wartości pola w polach pozostałych, które pochodzą bezpośrednio z usuniętych tabel.