Przeskocz do zawartości głównej

Untag

NA TEJ STRONIE

Untag

Udostępnia metodę usuwania znaczników z pól. W przypadku próby usunięcia znacznika nazwy pola niewystępującej w dokumencie usuwanie znacznika zostanie zignorowane. Jeśli zostaną znalezione wystąpienia nazwy pola lub znacznika, które powodują konflikt, użyta zostaje ostatnia wartość.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Argument Opis
fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, których znaczniki mają zostać usunięte.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji LOAD lub SELECT mapowania.
fieldname Nazwa pola, którego znacznik należy usunąć.
tagname Nazwa znacznika, który powinien zostać usunięty z pola.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;