Przeskocz do zawartości głównej

Unqualify

NA TEJ STRONIE

Unqualify

Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy użyciu instrukcji Qualify.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instrukcji Qualify.

Example 1:  

Unqualify *;

Example 2:  

Unqualify TransID;

See also