Przeskocz do zawartości głównej

Unmap

NA TEJ STRONIE

Unmap

Instrukcja Unmap powoduje dezaktywację mapowania wartości pola określonej w poprzedniej instrukcji Map … Using dla kolejno ładowanych pól.

Syntax:  

Unmap *fieldlist

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, które nie powinny być już mapowane od tego miejsca w skrypcie. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Examples and results:

Przykład Wynik
Unmap Country; Wyłącza mapowanie pola Country.
Unmap A, B, C; Wyłącza mapowanie pól A, B i C.
Unmap * ; Wyłącza mapowanie wszystkich pól.

See also