Przeskocz do zawartości głównej

Store

Ta funkcja skryptu tworzy plik QVD lub CSV.

Syntax:  

Store[ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

 

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD lub CSV. Ta instrukcja może tylko eksportować pola z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.

Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika, zob. LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. 

field::= fieldname [asaliasname ]

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table. (Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe).

aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.

table Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do użycia jako źródło danych.
filename

Nazwa pliku docelowego z uwzględnieniem poprawnej ścieżki.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\sales.qvd

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\sales.qvd

    Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja QlikView zapisze plik w katalogu wskazanym instrukcją Directory. W przypadku braku instrukcji Directory aplikacja QlikView zapisuje plik w katalogu roboczym.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.

Examples:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into xyz.qvd;

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into xyz.qvd;

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into myfile.txt (txt);