Przeskocz do zawartości głównej

Search

Instrukcja Search służy do uwzględniania lub wykluczania pól podczas korzystania z funkcji wyszukiwania.

Syntax:  

Search Include *fieldlist

Search Exclude *fieldlist

 

Można użyć wielu instrukcji Search, aby zawęzić selekcję pól do uwzględnienia. Instrukcje są oceniane od góry do dołu.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól do uwzględnienia w wyszukiwaniu lub wykluczenia z wyszukiwania. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example:  

Search Include *;

Uwzględniaj wszystkie pola w wyszukiwaniach.

Search Exclude '*ID';

Wykluczaj z wyszukiwania wszystkie pola kończące się na ID.

Search Include ProductID;

Uwzględniaj w wyszukiwaniach pole ProductID.

Zgodnie z połączonym wynikiem tych trzech instrukcji w tej sekwencji wszystkie pola kończące się na ID poza ProductID są wykluczane z wyszukiwań.